ژنرال آمریکایی به شکست واشگنتن  در تعقیب عملیات روسیه در سوریه اذعان کرد

واشنگتن – سانا 

ژنرال فیلیپ بردلاو فرمانده نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو در اروپا به شکست واشگنتن  در تعقیب عملیات روسیه در سوریه اذعان کرد

ژنرال آمریکایی در یک نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا واشنگتن از پیش در مورد آمادگی روسیه برای عملیات نظامی اطلاع داشت، گفت: ما امکانات کافی برای نظارت بر عملیات روسیه به ویژه در سطح عملیاتی و تاکتیکی نداریم ولی در سطح استراتژیک طی سال های گذشته روسیه را دنبال می کردیم.

 

نیرمین خلیل

ثناء الصالح