لاوروف پس از پایان مذاکرات وین: ما دولت سوریه وگروه های مخالف برای شروع به گفتگو دعوت می کنیم وهمچنین خود سوری ها آینده کشورشان تعیین می کنند

وین_سانا

وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که طی مذاکرات وین همه مشارکت کنندگان بر حفظ تمامیت ارضی و سکولار آن وحفظ موسسات دولت وحقوق همه سوری ها ودعوت دولت سوریه وگروه های مخالف برای شروع گفتگو توافق کردند. ما توافق کردیم که باید  با تروریسم مقابله کنیم وگروه های وابسته به تروریست ها در لیست تروریسم قرار بدهیم.

لاوروف طی کنفرانس مطبوعاتی با همتای آرمریکایی جان کری وفرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه استفان دی مستورا پس از پایان مذاکران وین بر ضرورت مبارزه با تروریسم با رضایت از دولت های مربوطه ویا شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد.

لاوروف افزود: ما تاکید کردیم که روند سیاسی باید سوری باشد، وخود سوری ها آینده کشورشان تعیین  می کنند.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

لاوروف: غرب اوکراین را سکویی برای مقابله با روسیه می داند

مسکو – سانا سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز تاکید کرد که عملیات ویژه …