مشارکت گسترده سوریه در نمایشگاه بین المللی کتاب الجزایر

الجزایر – سانا

بیش از سی ناشر سوری در نمایشگاه کتاب بین المللی الجزایر که با مشارکت چهل و هفت کشور ” در پایتخت الجزایر افتتاح شد،مشارکت کردند.2

نخست وزیر الجزایر عبد المالك سلال طی بازدید از غرفه “دار الحافظ” سوریه گفت: ما به مردم سوریه افتخار می کنیم..ملت سوریه ملتی بزرگ و متمدن است.. کشورتان را نگه دارید.

قابل ذکر است که این نمایشگاه تا 7 نوامبر آینده ادامه دارد و در آن 290 ناشر از الجزایر و 620 ناشر خارجی و عربی از 74 کشور مشارکت دارند.

غیاث جاویش/محمد خ