سینمار “پالمیرا تاریخ و آثار” بر اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت سوریه برای حمایت از هویت و میراث ملی تاکید کرد

دمشق – سانا

امروز با مشارکت تعدادی از محققان و باستان شناسان، اداره آثار باستانی و موزه های سیمناری با عنوان “پالمیرا تاریخ و آثار” در موزه ملی در دمشق برگزار کرد.

شرکت کنندگان در این سیمنار به اهمیت شهر تدمر(پالمیرا) و جایگاه تاریخی و باستانی آن در سطح جهان  و تلاش های اداره کل آثار باستانی و موزه ها با مقامات مسؤول و سازمان های بین المللی برای حمایت از آثار باستانی نشان دادند.

دکتر مامون عبد الکریم مدیر کل آثار باستانی و موزه ها به سانا گفت: این سیمنار پرتو بر جایگاه تاریخی و باستانی و علمی شهر تدمر و تلفاتی که به آن در اثر تجاوزات تروریست ها وارد شدند، می افکند.

مدیر کل آثار باستانی و موزه ها بر ضرورت ایستادن در کنار این شهر باشکوه تاکید کرد زیرا که اگر ما تدمر را از دست دادیم پایتخت فرهنگی تمدن سوریه را از دست خواهیم داد.

 غیاث /محمد خ