دمیرتاش: اردوغان مسئول خونریزی ملت سوریه وانچه در آن می گذرد؛ است

آنکارا-سانا

رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه صلاح الدین دمیرتاش تاکید کرد که رئیس رژیم ترکیه رجب اردوغان مسئول تخریب ونابودی وخونریزی ملت سوریه می باشد.

دو نمانیده حزب جمهوری خلق ترکیه اردم ارن وعلی شکر روز چهار شنبه گذشته گفتند که رژیم اردوغان از گروه های تروریستی در سوریه حمایت وآن را با گاز های سمی مجهز کرد ومشئولان تولید سلاح های شیمیایی مرکب از گاز سارین وغیره را حمایت وآن ها را برای خارج شدن از ترکیه کمک کرد .

دمیرتاش طی سخنانی در تجمع جوانان حزب بیان داشت که اردوغان مسئول مستقیم عملیات انتحاری تروریستی که اخیرا در سوروچ وانکارا را انجام شده چراکه او از تحرکات عناصر گروهک تروریستی داعش را در ترکیه چشم پوشی کرد.

وی اشاره کرد که اردوغان ونخست وزیرش احمد داوو اوغلو به تشدید تروریستی به منظور “افزایش ارا” حزب عدالت وتوسعه آن ها در انتخابات آتی مایل بودند.

ت-م

شاهد أيضاً

با مشارکت 70 شرکت … اغاز فعالیت های جشنواره خرید حما

حما-سانا امروز اتاق صنعت حما با همکاری دبیرخانه استانداری جشنواره خرید حما را در بازار …