دمیتری مدودف: مواضع روسیه در حمایت از دولت مشروع سوریه ثابت است

موسكو-سانا

دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه تاکید کرد که مواضع روسیه در حمایت از دولت مشروع سوریه ثابت است.

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری نووستی دمیتری مدودف در حساب خود در فیسبوک گفت: هرگز روسیه مواضع خود در قبال سوریه تغییر نمیکند.

وی افزود: ما معتقد به آینده مسالمت آمیز برای این کشور باستانی (سوریه) هستیم.

غیاث/محمد خ