نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر بستری برای آشنایی با انرژي های تجديدپذير و تكنولوژی های جايگزين

دمشق-سانا

اهميت اولين نمایشگاه تخصصی انرژی های تجدید پذیر که دیروز فعاليت هایش به پایان رسید در همسو شدن اهداف خود با توجه دولت به انرژی های تجدید پذیر و توسعه آن است.

اين نمايشگاه که توسط مؤسسه بین المللی سوریه/سیما/ برگزار شد، ده ها شرکت را گرد هم می آورد.

موفق طيارة مدیر کل مؤسسه /سیما/ به سانا گفت: با این که این اولین نمایشگاه در نوع خود است،این نمایشگاه خلیلی موفق بود.

غیاث/محمد خ

شاهد أيضاً

بانک مرکزی بلاروس: استثنای یورو از سبد ارزهای خارجی

مینسک -سانا بانک مرکزی بلاروس اعلام کرد که سهم روبل روسیه از روز دوشنبه آینده …