دیلی اکسپرس: موافقت ۷1 درصدی بریتانیایی ها با عملیات نظامی روسیه در سوریه

مسكو-سانا

نظرسنجی اخیر روزنامه “دیلی اکسپرس” چاپ بريتانيا نشان داد که 71 درصدی بریتانیایی ها با عملیات نظامی روسیه در سوریه علیه گروه های تروریستی موافقت کردند.

به نقل از سایت روسیه امروز، ۷1 درصد از ۲۷ هزار شرکت کننده بریتانیایی در نظرسنجی اخیر روزنامه “دیلی اکسپرس” در مورد عملیات نظامی نیروهای هوایی روسیه در خاک سوریه علیه گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی، موافقت خود با انجام این عملیات را اعلام کردند.

 م.خ/غیاث