فارغ التحصیل شدن 450 دانشجو در رشته پزشکی در دانشگاه دمشق-ویدیو

دمشق-سانا

دانشگاه دمشق فارغ التحصیلی 450 دانشجوی خود را در رشته پزشکی جشن گرفت.11

وزیر آموزش عالی سوریه دکتر محمد عامر ماردینی تأکید کرد که فارغ التحصیل شدن صدها نفر از پزشکان در دانشگاه دمشق یا در دانشگاه دیگر سوریه، یک پیروزی بزرگ برای سوریه به شمار می رود.

دکتر محمد حسان الکردی رئیس دانشگاه دمشق گفت: دانشگاه دمشق هر سال شاهد فارغ التحصیل شدن تعدادی از دانشجویان در همه رشته ها است و این امر برای نیازهای بازار کار داخلی و عربی بسیار مهم است.

دکتر محمد عجیل عضو رهبری اتحادیه دانشجویان سوریه و تعدادی از اعضای شعبه حزب بعث در دانشگاه دمشق و اعضای هیأت علمی و خانواده های فارغ التحصیلان در این جشن حضور داشتند.

م.خ