پیش نویس قطعنامه روسیه برای مبارزه با تروریسم در شورای امنیت .. لاوروف ظهور گروه های تروریستی نتیجه ای تلاش ها برای تغییر رژیم ها

نیویورک_ سانا

امروز چهار شنبه جلسه ویژه  شورای امنیت در سطح وزرا با ریاست  وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف برای بررسی پیش نویس قطعنامه  روسیه در مورد مبارزه با تروریسم برگزار شد.

لاوروف توضیح داد که ظهور گروه های تروریستی داعش وجبهه النصره والقاعده وبوکو حرام وانتشار خشونت وهرج ومرج وفتنه نتیجه ای تلاشها برای تغییر رژیم ها  وایجاد “بهار عربی” بدون توجه به عواقب بوده است.

لاوروف تاکید کرد که بحران ها بدون معالجه ریشه اصلی بحران ومتوقف کردن جریان تروریست ها که باعث فرار میلیون های نفر از مردم شدند، واقدام جمعی به مبارزه با تروریسم نمی توان حل کرد.

لاوروف بر ضرورت متحد کردن تلاش های آنهای که به مشارکت موثر در مبارزه با تروریسم  قادر هستند ، مانند نیروهای مسلح سوریه وعراق ویگان های دفاع ملی کردها ومخالفان ملی وبازیکنان خارجی که از تروریسم در منطقه حمایت می کنند، تاکید کرد.

لاوروف بر ضرورت اقدام سازمان ملل متحد به مبارزه با تروریسم به ویژه جلوگیری از جریان تروریست های خارجی به منطقه خاورمیانه وانجام یک پایگاه داده حاوی اطلاعات در مورد همه تروریست ها وایجاد یک مکانیسم برای تبادل اطلاعات در مورد تحرکات آنان به منظور محدود کردن آزادی حرکت آنها ، تاکید کرد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه و مهاجران  در پاسخ به بیانیه نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی در مورد سلاح های شیمیایی : برخی از کشورهای غربی و نمایندگان اتحادیه اروپا همچنان به گمراه کردن جامعه جهانی در مورد استفاده کشورهایی مانند سوریه و روسیه از سلاح های شیمیایی با هدف مخدوش کردن چهره این دو کشور و سرپوش گذاشتن بر سوء استفاده آنها از چنین پرونده ای در خدمت اهداف استعماری خود، ادامه می دهند