برنامه برای شکستن محاصره اقتصادی وبازگرداندن کالاهای سوریه به بازارهای خارجی

دمشق_سانا

وزارت اقتصاد وتجارت خارجی در طول دوره گذشته با همکاری وهماهنگی با اتحادیه صادرکنندگان سوریه برای حمایت از محصول ملی وتحریک صادرات  مازاد آن گام های متعدد انجام داد. به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی وباز کردن بازارهای جدید به منظور تقویت حضور کالاهای سوریه در بازارها وبه هدف شکست دادن محاصره ظالمانه تحمیل شده بر اقتصاد سوریه است.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

بانک مرکزی بلاروس: استثنای یورو از سبد ارزهای خارجی

مینسک -سانا بانک مرکزی بلاروس اعلام کرد که سهم روبل روسیه از روز دوشنبه آینده …