اللحام به هیئت پارلمانی فرانسه: باید کشورهای متخاصم علیه سوریه مواضع خود را در قبال سوریه بازبینی کنند

دمشق – سانا

محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه طی دیدار با یک هیات پارلمانی فرانسه تاکید کرد : وقت آن فرا رسیده است تا به شکست سیاست های غربی و روش آن سیاست ها در برخورد با تروریسم تکفیری اعتراف شود.1

رئیس مجلس سوریه بر نقش نمایندگان پارلمان ها در تصحیح مسیرهای سیاسی برخی کشورها که به نفع تروریست ها منجر شد ، تاکید کرد.

اللحام افزود: سوریه در طول تاریخ خود میهن تعامل انسانی و فرهنگی میان دین ها گوناگون و نمونه ای از همزیستی و همکاری و بخشیدن بود و خواهد ماند.

غ/خ

شاهد أيضاً

درعا … خنثی سازی قاچاق مقادیری از مواد مخدر به سمت اراضی اردن

درعا-سانا مقامات ذیربط در درعا توانستند تلاش ها برای قاچاق مقادیر زیادی از مواد مخدر …