کوبا در کنار آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری حاضر می‌شود

هاوانا – سانا

کوبا اعلام کرد که به اقدامات قضایی که توسط آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف جنایات نسل‌کشی رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه مطرح شده است، پیوست.

برونو رودریگز پاریلیا، وزیر امور خارجه کوبا، اظهار داشت: «کوبا تصمیم گرفته است به عنوان کشور ثالث در شکایت آفریقای جنوبی علیه “اسرائیل” در دیوان بین‌المللی دادگستری شرکت کند.»

وزارت امور خارجه کوبا در بیانیه‌ای که در وب سایت خود منتشر کرده است، تأکید کرد که جایی در دنیای امروز برای نسل‌کشی، تبعیض نژادی، آوارگی اجباری و مجازات جمعی وجود ندارد و جامعه بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به این جنایات و اقدامات بی‌تفاوت باشد و تأکید کرد که عدالت و احترام به منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی باید حاکم باشد.

وزارت امور خارجه کوبا در بیانیه خود گفت: «کوبا از حق خود به عنوان طرف ثالث برای ارائه تفسیر خود از قواعد کنوانسیونی که “اسرائیل” با اقدامات خود در سرزمین‌های اشغال شده فلسطین به طور آشکارا نقض کرده است، بر اساس مقررات ماده 63 اساسنامه دیوان بین‌المللی استفاده خواهد کرد. و این شکایت در راستای پایبندی کوبا به تعهدات خود به عنوان طرف کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی است.»

نکات: