افتتاح کلیسای مار جرجس در حلب پس از بازسازی

حلب-سانا

پاتریارک مور ایگناتیوس افرام دوم، پاتریارک ارتدکس سریانی انطاکیه و تمام شرق امروز کلیسای ارتدوکس سوری مار جرجس را در محله سزیان حلب پس از بازسازی آن به دلیل آسیب های ناشی از فاجعه زلزله ، همزمان با افتتاح بخش متوسطه در مدرسه دوم بنی طغلب ، افتتاح کرد.

پاتریارک ارتدکس سریانی در سخنرانی خود در طول مراسم جشن ، نمادگرایی رویداد مرمت کلیسا را بیان صادقانه اراده سوری ها برای ماندن در قلمرو وطن و دستیابی به حضور و مشارکت موثر در احیا و بهبودی آن از اثرات جنگ ، زلزله و محاصره ، بر اساس ریشه های آنها در سرزمینی که در طول تاریخ آنها را در آغوش گرفته بود ، ذکر کرد.

پاتریارک مور ایگناتیوس افرام دوم گفت که شرایط دشوار، هر چقدر هم که سخت باشد، با تمام عزم و تلاش ما در زمین، بر اساس اراده و اعتقاد ما به رستاخیز سوریه قوی و سالم، به تسکین خواهد رسید.

از سوی دیگر ،  اسقف اعظم حلب و پیروان ارتدوکس سوری آن ، بطرس قسیس ، توجه را به ویژگی کلیسای سنت جورج جلب کرد و تصویری منحصر به فرد از اراده مردم سوریه برای چسبیدن دوباره به زندگی ، یک ساختمان سنگی به سبک یکی از کلیساهای سوری در شهر الرها اشاره داد.