بزرگداشت یاد کشتار سریانی ها توسط عثمانی ها در کلیسای ارتدکس های سریانی حلب

حلب – سانا

امروز کلیسای ارتدکس های سریانی حلب صد و نهمین سالگرد یاد کشتار سریانی ها توسط عثمانی ها (قتل عام سفو) را بزرگ داشتند.

این مراسم با راهپیمایی آغاز شد که در آن شهروندان شرکت کردند و مشعل‌ها و بنرهایی را در دست داشتند که خواستار فراموش نشدن حقوق شهدای نسل‌کشی سریانی‌ها بودند و از سوریه به خاطر پذیرفتن سریانی‌ها به عنوان یک مؤلفه مؤثر در اجزای اجتماعی آن تشکر کردند.