مدودف: ما به تحریم‌های غرب پاسخ خواهیم داد

مسكو-سانا

دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، خواستار پاسخ به تحریم‌های غرب با اصل عمل متقابل و وارد کردن بیشترین آسیب به کشورهای غیردوست شد.

به نقل از RT  مدودف در پستی در کانال تلگرامی خود نوشت: روسیه قبلاً یاد گرفته است که چگونه تحت تحریم های غرب زندگی و توسعه یابد، تحریم هایی که اکنون به ده ها هزار می رسد.

مدودف توضیح داد که ایجاد بیشترین آسیب ممکن به کشورهایی که این محدودیت ها را بر کشور ما و همه شهروندان ما اعمال کردند، از طریق فلج کردن کار شرکت ها و سازمان های دولتی آنهاست.