تجاوز جدید آمریکا و انگلیس به یمن

صنعا-سانا

عصر امروز، نیروهای آمریکایی-انگلیسی حملات هوایی خود را به استان حدیده یمن از سر گرفتند.

رسانه های یمنی به نقل از یک منبع امنیتی گزارش دادند که تجاوزگران آمریکایی-انگلیسی دو حمله به منطقه التحیتا در این استان انجام دادند.

اوایل امروز نیروهای آمریکایی با حمله سوم منطقه الجبانه در غرب استان حدیده را هدف قرار دادند.

نیروهای آمریکایی و انگلیسی روز گذشته سه حمله به منطقه الصلیف در استان الحدیده در غرب یمن انجام دادند.

شاهد أيضاً

تکمیل 99 درصد از میزان کار تعمیر و نگهداری تجهیزات در نیروگاه زاره حما

حما –سانا به گفته مهندس غسان الزامل وزیر برق، کار تعمیر و نگهداری تجهیزات در …