به مناسبت عید سعید قربان؛ ادارات دولتی از تاریخ 16 تا 20 ژوئن تعطیل خواهند بود

دمشق – سانا

ریاست هیئت وزیران: به مناسبت عید سعید قربان، ادارات دولتی از روز یکشنبه 16/6/2024 تا روز پنجشنبه 20/6/2024 تعطیل خواهند بود.

در مورد ادارتی دولتی که ماهیت کار یا شرایط آنها ایجاب می‌کند که کار در آنها به طور مداوم ادامه یابد، احکام بند (ج) ماده 43 قانون اساسی کارکنان دولت اعمال می‌شود