13 دانشگاه ایران در نمایشگاه علمی در دانشکده حقوق دانشگاه دمشق

دمشق – سانا

در چارچوب همکاری‌های علمی سوری و ایران، اتحادیه ملی دانشجویان سوری با همکاری معاونت علمی ایران، امروز نمایشگاهی علمی برای معرفی دانشگاه‌های ایران برگزار کرد.

این نمایشگاه که با عنوان «نمایشگاه توانمندی های علمی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران» برگزار می شود، به مدت 4 روز ادامه دارد و 13 دانشگاه از مهم ترین و قدیمی ترین دانشگاه های ایران در آن حضور دارند.

حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق با بیان اینکه آنچه در این نمایشگاه عرضه شده است بخش کوچکی از توانمندی های علمی دانشگاه های ایران است، گفت: ما معتقدیم كه علم و دانش از مهمترین عناصر توانایی و قدرت هر کشوری است، چه در سطح سیاسی، چه فرهنگی و چه رسانه ای.

دکتر فیروز کوهی، رایزن علمی سفارت ایران در دمشق، توضیح داد که این نمایشگاه بر اساس بررسی نیازهای بازار آموزش در سوریه و با توجه به مرحله بهبودی که سوريه شاهد آن است، برگزار شده است.

دکتر بطرس الحلاق وزیر اطلاع رسانی و دکتر محمد اسامه الجبان رئیس دانشگاه دمشق در افتتاحیه این نمایشگاه شرکت کردند.