مشارکت سوریه در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ 2024

سن پترزبورگ – سانا

فعالیت‌های مجمع بین‌المللی اقتصادی پترزبورگ 2024 امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه با حضور شخصیت‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای مختلف جهان و با مشارکت سوریه آغاز به کار کرد.

موضوع اصلی برنامه کاری کامل مجمع بین‌المللی اقتصادی پترزبورگ با شعار “پایه‌ی یک جهان چندقطبی شکل‌گیری نقاط رشد جدید است”.

به گزارش ریانووستی سمینارهای گفتگو آغاز شد، که شامل تعداد زیادی از موضوعات، به ویژه موضوعات سیاسی مربوط به سیاست چندقطبی و زمینه های اقتصادی و توسعه است که بر روند به سوی جهان چند قطبی تاکید شد.

فعالیت‌های این مجمع شامل بیش از یکصد و پنجاه جلسه با شرکت بیش از 1000 سخنران و ناظر است و قرار است این رویدادها “جایگاه و نقش روسیه در جهان چند قطبی در حال ظهور” را آشکار کند.

شایان به ذکر است که فعالیت‌های مجمع بین‌المللی اقتصادی پترزبورگ 2024 تا هشتم ماه جاری ادامه خواهد داشت.