پارلمان عرب از شورای امنیت می خواهد که اشغالگران اسرائیل را ملزم به اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری کند

قاهره-سانا

پارلمان عرب امروز از شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی خواست تا  اشغالگر اسرائیلی را ملزم به اجرای تصمیم دیوان بین المللی دادگستری کند تا تجاوز خود به رفح را متوقف کند .

پارلمان عرب امروز در بیانیه ای اعلام کرد: ما از تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری استقبال می کنیم و از مواضع کشورهایی که در کنار حق فلسطین ایستاده اند و به دنبال محاکمه  اشغالگر به دلیل جنایاتشان هستند ، قدردانی می کنیم .”،

پارلمان در بیانیه خود بر اهمیت قطعنامه های بین المللی از جمله توقف تجاوزات رژیم اشغالگر به تمامی اراضی اشغالی فلسطین تاکید کرد.