با تلاش محقق سوری؛ طراحی سیستم هشدار اولیه با الهام از نحوه عمل مورچه ها

دمشق-سانا

دکتر حسین عزیز صالح، استاد گروه مهندسی لرزه نگاری موسسه عالی تحقیقات و مطالعات لرزه نگاری دانشگاه دمشق، یک سیستم هشدار اولیه بلایای طبیعی و تکنولوژی طراحی کرد.

به گفته دکتر صالح، اندیشه اصلی این طرح با الهام از نحوه عمل مورچه ها شکل گرفته است.

دکتر صالح نیز گفت: این سیستم برای هشدار در مورد بلایای طبیعی مانند “آتش سوزی جنگل ها، سیل، سونامی، آلودگی محیط زیست و غیره” و بلایای تکنولوژیکی مانند “آتش سوزی و نشت نفت در پالایشگاه ها، ایستگاه های تبدیل برق و غیره” استفاده می شود.

این محقق سوری همچنین افزود: اکنون به دنبال آزمایش این طراحی در شهر صنعتی عدرا هستیم.