كنعاني: نقش سازنده ایران در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی با رهبری و مردم این کشور ادامه خواهد داشت

طهران – سانا

ناصر كنعاني، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرد که نقش سازنده ایران در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در سایه رهبری حکیمانه و مردم فهیم این کشور ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری “ایرنا” كنعاني در صفحه شخصی وی در اشاره به مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان و همراهانشان گفت: “ایران رئیس جمهور مردمی و کارآمد، و وزیر امور خارجه مبارز و فعال خود را از دست داد… اما در پرتو رهبری حکیمانه و مردم فهیم و قدرشناس ایران، هیچ خللی در حرکت رو به رشد جمهوری اسلامی ایران و نقش سازنده و مؤثر آن در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد نخواهد شد.”