سوسی در نشست رقابت عربی در تونس: پیامدهای جنگ تروریستی مانع اجرای قانون رقابت و جلوگیری از انحصار شد

دمشق – سانا

پنجمین نشست رقابت عربی امروز در پایتخت تونس با حضور سوریه و حضور نمایندگان نهادهای رقابتی عربی و شماری از دانشگاهیان و کارشناسان بین المللی در زمینه سیاست های رقابتی و اجرای آن در منطقه به پایان رسید.

سامر سوسی، نماینده هیئت سوری شرکت‌کننده در این نشست و مغعاون وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان در سخنرانی خود تاکید کرد که تقویت همکاری و هماهنگی بین نهادهای رقابت در کشورهای عضو اسکوا منجر به پیشبرد سیاست‌های رقابتی در منطقه عربی می‌شود که نیازمند ارتقا و گسترش فرهنگ رقابت در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار است.

سوسی توضیح داد: بهره برداری برخی کشورها از موقعیت مسلط خود در بازار جهانی و فشارهایی که برای کنترل اقتصاد سایر کشورها اعمال می کنند، منجر به افزایش بی سابقه قیمت کالاها و مواد در سطح جهانی، منطقه ای و محلی شده است.