دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه خواستار فشار بر اسرائیل برای توقف جنایت آوارگی اجباری علیه فلسطینیان شد

ژنو-سانا

دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه از جامعه بین المللی خواست تا بر اسرائیل فشار وارد کنند تا جنایت آوارگی اجباری علیه مردم فلسطین در نوار غزه را متوقف کند و صدها هزار آواره اجباری از شهر غزه و شمال نوار غزه را قادر تا به مناطق محل اقامت خود بازگردند .

دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه امروز در بیانیه ای اعلام کرد: ما از زمان صدور آخرین دستور آوارگی اجباری در 6 مه ، آوارگی بیش از 700هزار فلسطینی از شهر رفح در جنوب نوار غزه را رصد کرده ايم .

وی افزود: صدها هزار آواره مجبور شدند در خیابان‌ها، زمین‌ها و سواحل غرب خان یونس و دیرالبلح در مناطق محدود جغرافیایی که تقریباً هیچ گونه خدمات و مایحتاج زندگی در آن وجود ندارد، پناه ببرند.

دیده بان نشان داد که حدود 70 درصد از خانه ها و ساختمان های آوارگان اجباری ویران شده است و بازگشت به آنها و اقامت در کنار آنها یک حق و یک وظیفه است که باید فوراً انجام شود،