قاضی جهاد : آغاز نام نویسی داوطلبان انتخابات مجلس خلق از فردا

دمشق-سانا 

قاضی جهاد مراد رئیس کمیته عالی قضایی انتخابات به سانا گفت: درخواست داوطلبان نامزاد برای عضویت در مجلس خلق برای چهارمین دوره قانونگذاری از صبح فردا دوشنبه به مدت هفت روز مستمر در ساعات رسمی کار حتی اگر شامل تعطیلات رسمی باشد به کمیسیون های نامزدی در فرمانداری ها تقدیم می شود

قاضی مراد در بیانیه‌ای به خبرنگار سانا توضیح داد: کمیته‌های فرعی نامزدی قضایی در استانداری‌ها مقدمات لازم را برای دریافت درخواست‌های کاندیداها انجام داده‌اند تا در صورت همراه داشتن مدارک مورد نیاز، داوطلب با خیالی آسوده درخواست خود را ارسال کند.

قابل ذکر است که روز دوشنبه پانزدهم ماه  جولای آینده بر اساس دستور شماره 99 بر اساس 11 این ماه به عنوان تاریخ انتخابات اعضای مجلس خلق برای چهارمین دوره قانونگذاری تعیین شده است.