با حضور سوریه آغاز بیست و هفتمین دوره کنفرانس عمومی سازمان آلسکو

جده – سانا

با حضور سوریه، امروز بیست و هفتمین دوره کنفرانس عمومی سازمان عربی برای آموزش، فرهنگ و علوم (آلسکو) در شهر جده در عربستان سعودی آغاز شد.

در این کنفرانس، تعدادی از وزرای آموزش و پرورش و فرهنگ کشورهای عربی و همچنین هیئت‌های کمیسیون‌های ملی آموزش و پرورش، فرهنگ و علوم این کشورها حضور دارند، جای که دکتر محمد عامر الماردینی، وزیر آموزش و پرورش، ریاست هیئت جمهوری عربی سوریه را بر عهده دارد.

این کنفرانس شامل بحث و بررسی برنامه عملیاتی سازمان در زمینه‌های آموزش، علوم و فرهنگ از طریق جلسات تخصصی خواهد بود.

سوریه پیش از این در 14 ماه جاری در نشست چهل و یکمین دوره عادی شورای اجرایی سازمان عربی برای آموزش، فرهنگ و علوم (آلسکو) که در جده برگزار شد و مقدمه‌ای برای کنفرانس عمومی امروز این سازمان بود، شرکت کرده بود.