خبرگزاری ملی لبنان: جنگنده های دشمن اسرائیلی شهر النجاریه در منطقه الزهرانی جنوب لبنان را هدف قرار داده، که تلفاتی برجای گذاشت

خبرگزاری ملی لبنان: جنگنده های دشمن اسرائیلی شهر النجاریه در منطقه الزهرانی جنوب لبنان را هدف قرار داده، که تلفاتی برجای گذاشت

شاهد أيضاً

مقاومت فلسطین نیروهای دشمن اسرائیلی را در محور “نتساريم” در جنوب شهر غزه با تعدادی راکت “رجوم”هدف قرار داد

مقاومت فلسطین نیروهای دشمن اسرائیلی را در محور “نتساريم” در جنوب شهر غزه با تعدادی …