صباغ بر محکم بودن روابط برادرانه بین سوریه و امارات و اهمیت تقویت آنها

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس خلق سوریه با حسن أحمد الشحي سفیر فوق العاده و تام الاختیار امارات متحده عربی در دمشق دیدار کرد.

صباغ بر محکم بودن روابط برادرانه سوریه و امارات در زمینه های مختلف و اهمیت تلاش برای تقویت و توسعه دائمی آنها به ویژه در سطح پارلمانی و هماهنگی برای برگزاری نشست های مشترک کمیته های برادری پارلمانی در مجلس خلق و شورای ملی امارات تشکیل شد تاکید کرد.

صباغ از مواضع امارات در حمایت از سوریه و مردم آن و تلاش های سفارت امارات برای پیشبرد روابط بین دو کشور برادر در همه سطوح قدردانی کرد.

سفیر امارات بر حیاتی بودن روابط بین دو کشور تاکید کرد و گفت که تمام تلاش خود را برای دستیابی به شکوفایی روابط به نفع و توسعه دو ملت برادر امارات و سوریه انجام خواهد داد.