کشف یک گور جمعی دیگر در بیمارستان «الناصر» غزه

قدس اشغالی-سانا

سازمان دفاع شهری نوار غزه از کشف یک گور جمعی دیگر در بیمارستان «الناصر» در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

این سازمان در این باره گزارش داد که امروز یک گور جمعی دیگر در محوطه بیمارستان الناصر کشف شد.

طبق این گزارش، در این گور جمعی پیکر 35 شهید فلسطینی کشف شده است.

این سازمان اعلام کرد که تا کنون پیکر 310 شهید که بیشتر آنها زن و کودک بودند در این گورهای جمعی در بیمارستان «الناصر» غزه کشف شده است.