شهادت دو فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر شمال شرق الخلیل

قدس اشغالی-سانا

دو فلسطینی امروز بر اثر اصابت گلوله نیروهای اشغالگر صهیونیستی در شمال شرق الخلیل به شهادت رسیدند.

 ویدئویی لحظه ای را که نیروهای اشغالگر از فاصله صفر مرد جوانی را که در یکی از ایست های بازرسی آنها در آن منطقه بازداشت شده بود، اعدام کردند.

همچنین نیروهای اشغالگر  به تعداد زیادی به روستا یورش بردند و استقرار نظامی خود را در جاده ها و اطراف خانه ها تقویت کردند.

علاوه بر این، نیروهای اشغالگر به شهر الخلیل، شهر دورا در جنوب غربی آن و شهر بیت عمر در شمال آن یورش بردند و چهار فلسطینی را دستگیر کردند.