انجمن مهاجران سوری در بلژیک و لوکزامبورگ هفتاد و هشتمین سالگرد روز استقلال را گرامی می دارد

بروکسل – سانا

به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد استقلال سوریه از استعمارگران فرانسوی “انجمن مهاجران سوری در بلژیک و لوکزامبورگ” جشنی را در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کرد.

رئیس و اعضای نمایندگی دائم سوریه در اتحادیه اروپا در بروکسل و جمعیت زیادی از اعضای جامعه سوری و مهاجران در بلژیک و لوکزامبورگ در این جشن حضور داشتند.

سفیر عمار العرسان، رئیس نمایندگی دائم سوریه در اتحادیه اروپا در بروکسل در سخنرانی خود به نقش مهاجران سوری در انتقال پیام سوریه که ریشه در تاریخ دارد و نمایندگی آن در خارج از کشور از طریق دستاوردها و کارهایشان اشاره کرد.

وی بر اهمیت تداوم و تقویت ارتباط سوری ها با سرزمین خود چه از طریق سفارت ها و نمایندگی های دیپلماتیک و چه از طریق بازدید از سوریه تاکید کرد.

به نوبه خود انطوان قسیس، رئیس انجمن مهاجران سوری در بلژیک و لوکزامبورگ به معانی ریشه دار و عمیق استقلال در ذهن و ضمیر سوری ها اشاره کرد.

وی اظهار داشت: مبارزات پدربزرگ و پدران از طریق انقلاب‌هایی که علیه استعمارگران قدیمی در سوریه رخ داد، یک امانت برای این نسل‌هاست و انگیزه‌ای برای مبارزه مداوم آنان علیه ابزارهای جدید استعمار نو است.