وزیر گردشگری: خدمات الکترونیکی ویزای سفر به سوریه از ابتدای ماه آینده آغاز می شود

دمشق-سانا

مهندس محمد رامی مرتینی، وزیر گردشگری از راه اندازی خدمات الکترونیکی ویزا برای سفر به سوریه از ابتدای ماه آینده خبر داد.

وزیر گردشگری بر اهمیت این گام در کاهش زمان و تلاش برای شهروندان و گردشگرانی که مایل به ورود به کشور هستند تاکید کرد.

وزیر مرتینی به سانا توضیح داد که راه‌اندازی پلتفرم ویزای الکترونیکی با هدف غلبه بر شرایط سختی که گردشگری سوریه می‌ گذرد، به‌ویژه در کشورهایی که سفارت‌خانه یا کنسولگری وجود ندارد، است.

وزیر مرتینی توضیح داد که کسانی که می خواهند به سوریه بیایند می توانند از ابتدای ماه مه آینده ویزای الکترونیکی دریافت کنند.

وزیر مارتینی افزود که کار بر روی این پلت فرم با هماهنگی بین وزارتخانه های گردشگری، کشور، امور خارجه و مهاجران و ارتباطات و فناوری انجام شده است.