گفتگوی تلفنی نخست وزیر با معاون اول رئیس جمهور ایران

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر امروز  با  دکتر محمد مخبر ، معاون اول رئیس جمهور ایران  با یکدیگر تماس تلفنی داشتند.

دو طرف طی این تماس تلفنی  بر تمایل برای تکمیل کلیه پرونده های همکاری مشترک مورد توافق و اجرای هرچه سریعتر آنها به نحوی که منافع مشترک دو ملت دوست را تامین کند، تاکید کردند.

دو طرف تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف به‌ویژه بخش انرژی، مشتقات نفتی و حمل‌ونقل و اجرای تعدادی از پروژه‌های مشترک اولویت‌دار و غلبه بر مشکلات پیش روی آنهابه منظور تامین نیازهای بازار محلی و خدمت به اقتصاد سوریه در مواجهه با محاصره مورد بحث و بررسی قرار دادند.

مهندس عرنوس از حمایت رهبری، دولت و ملت ایران از مردم سوریه تشکر و خاطرنشان کرد که این حمایت به طور محکم در وجدان شهروندان سوری تثبیت شده است.پ

به نوبه خود دکتر مخبر با اشاره به اهمیت تداوم تقویت روابط موجود بین دو کشور و گسترش افق دید، بر حمایت کشورش از مردم سوریه برای مقابله با پیامدهای محاصره ناعادلانه تاکید کرد.