دو مدال برنز و نقره برای سوریه در المپیاد بین المللی مهندسی ایران

دمشق  – سانا

دانشجویان المپیاد علمی سوریه با شرکت در المپیاد بین‌المللی مهندسی ایران در سال 2023 که آزمون‌های آن به صورت «از راه دور» برگزار شد، موفق به کسب دو مدال برنز و یک مدال نقره شدند.

شایان ذکر است این ششمین حضور سوریه در المپیاد مهندسی ایران است که از سال 2014 هر سال برگزار می شود.