رئیس جمهور الاسد قانون اصلاح برخی از مقررات قانون (بانک های تامین مالی خرد) برای سال 2021 را صادر کرد

دمشق – سانا

جناب رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره (18) برای سال 2024 را صادر کرد که شامل اصلاح برخی از مقررات قانون  شماره (8) برای سال 2021 است.

این اصلاحیه مندرج در قانون جدید بانک‌های تامین مالی خرد را از پرداخت مالیات بر درآمد برای کلیه کارهایشان معاف می‌کند و همچنین شامل معافیت آن از هزینه های ناشی از هر گونه قرارداد یا عملیاتی که انجام می دهد.

شایان به ذکر است که رئیس جمهور الاسد قانون در سال /2021/ شماره /8/ راجع به اجازه تاسیس (بانک های تامین مالی خرد) با هدف حمایت از پروژه های اقشار با درآمد کم یا بدون درآمد و پروژه های کوچک و اشتغال‌ زایی و تحقق توسعه پایدار را صادر کرد.