بازدید وزیر دفاع از رزمندگان در مواضع خود و عیادت از مجروحان ارتش به مناسبت عید سعید فطر