گفتگوهای سوریه و روسیه برای تقویت همکاری های اقتصادی

دمشق-سانا

دكتر كنان ياغی، وزیر دارایی با هیئتی از مدیریت موسسه تحقیقات اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل در فدراسیون روسیه دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار، روابط اقتصادی سوریه و روسیه و راه‌های تقویت آن و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بین دو کشور را بررسی کردند.

وزیر ياغی اشاره کرد که جنگ تروریستی علیه سوریه شامل هدف قرار دادن سیستماتیک ارکان اقتصاد ملی بود، و در حال حاضر علیرغم پیامدهای منفی این جنگ بر واقعیت اقتصادی، سوریه در آغاز مرحله بهبود است.

به نوبه خود، سرگئی آوونتسف، دستیار مدیر کل موسسه تحقیقات اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل، توضیح داد که بحث در مورد جنبه های مختلف اقتصادی و تحولات در اقتصاد سوریه نه تنها در خدمت اهداف تحقیقاتی است، بلکه به افزایش سرمایه گذاری شرکت های روسی در سوریه نیز کمک می کند.