مسکو: امضای قرارداد جدید برای تحویل سامانه اس 300 به ایران هفته آینده بعید نیست

مسکو_ سانا

ضمیر قبولوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان و مدیر اداره دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه گفت امضای  یک قرارداد جدید برای تحویل سامانه موشکی پدافند هوایی اس 300 به ایران در هفته آینده  ممکن است.

قوبولوف به خبرنگاران ابراز امیدواری کرد وگفت: امیدا داریم که مذاکرات دوجانبه در هفته آینده به ثمر برسد، واگر این مذاکرات با موفقیت انجام شود،به  یک معامله تجاری خواهیم رسید.

قوبولوف توضیح داد که معاون رئیس جمهور ایران  از نمایشگاه بین المللی  هوایی ماکس 2015 بازدید خواهد کرد.

 

حسین حبیب