امضای توافقنامه همکاری در زمینه های حمایت اجتماعی بین وزارت امور اجتماعی و کار و اتحادیه زنان ارتدوکس

دمشق-سانا

امروز، وزارت امور اجتماعی و کار با سازمان بین المللی عمومی “اتحادیه زنان ارتدوکس” در روسیه توافقنامه همکاری امضا کرد.

این توافق برای تقویت همکاری در زمینه برنامه های اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مربوط به دوران کودکی و سطح آگاهی را در میان خانواده ها افزایش دهد.

توافقنامه امضا شده توسط لوی المنجد، وزیر امور اجتماعی و کار با حسن نصرالله، هماهنگ کننده سازمان در سوریه با هدف همکاری در پروژه های سیستم حمایت اجتماعی است که به امور کودکان و زنان مربوط می شود و سطح آگاهی خانواده ها و مادران را در زمینه مراقبت و آموزش توسعه می دهد.

به نوبه خود، نصر الله توضیح داد که این اولین تجربه اتحادیه در سوریه نیست و این توافق پس از تأثیرات منفی جنگ تروریستی حاصل شد که تأثیر منفی بر خانواده، به ویژه کودک که پایه و اساس جامعه محسوب می شود، داشت.