با مشارکت سوریه… برگزاری کنفرانس منطقه ای فائو در امان

امان-سانا

با مشارکت سوریه… کار سی و هفتمین نشست منطقه ای سازمان خواربار و کشاورزی خاور نرديک و شمال آفریقا (فائو) امروز در امان پایتخت اردن راه انىازی شد.

سوریه توسط هیئتی به ریاست مهندس محمد حسن قطنا، وزیر کشاورزی و دکتر فایز المقداد  دستیار وزیر کشاورزی ، و کاردار سفارت سوریه در اردن، عصام نایل در این کنفرانس حضور دارد.

نشست وزیران کنفرانس امروز و فردا چندین موضوع از جمله ایجاد توسعه و پایدار روستایی در خاور نزدیک و شمال آفریقا، تسریع حرکت به سمت بازارها، تجارت و مصرف پایدار علاوه بر تغییر به سمت سیستم های غذایی کشاورزی کارآمد که در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم هستند، را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شرکت کنندگان در اين کنفرانس همچنین درباره اقدامات پیشگیرانه برای رسیدگی به اثرات بدتر شدن بحران ها و چشم اندازهای آینده مربوط به منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا بحث خواهند کرد.

دفتر منطقه ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با ایجاد یک رصدخانه منطقه ای برای امنیت غذایی منطقه مشرق، که اردن به عنوان مرکز آن انتخاب شد، ابتکاری را برای تقویت این تحول ارائه کرد.