وزیر برق با رئیس هیئت صلیب سرخ و نماینده برنامه توسعه ملل متحد در خصوص همکاری برای بهبود وضعیت نیروگاه های برق بحث و گفتگو کرد

دمشق – سانا

مهندس غسان الزامل، وزیر برق کشورمان، با استفان اسکالیان، رئیس هیئت صلیب سرخ بین المللی و سودهیپتو موکرجی، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در خصوص همکاری برای بهبود وضعیت نیروگاه های برق سوریه و تامین قطعات یدکی مورد نیاز آنها گفتگو کرد.

وزیر الزامل وضعیت نیروگاه های برق را در سایه تحریم ها و فشارهای اقتصادی ظالمانه علیه سوریه بررسی , و بر ضرورت بازسازی و تعمیر بسیاری از نیروگاه ها تأکید کرد.

الزامل اشاره کرد که وزارت برق با همکاری و هماهنگی با تمام سازمان های بین المللی که کمک ارائه می دهند ، و همچنین با استفاده از راه حل های مشارکتی و حمایت دوستان سوریه، به استراتژی خود برای بازسازی تمام اجزای سیستم برق که توسط گروهک های تروریستی تخریب شده است، ادامه می دهد.

وزیر برق از تلاش های این سازمان ها در بخش برق تشکر و قدردانی ، و بر ضرورت افزایش کمک های ارائه شده و برنامه ریزی در چارچوب زمانی مشخص برای بهبود وضعیت تولید برق تأکید کرد.

به نوبه خود رئیس هیئت صلیب سرخ بین المللی ضمن اشاره به همکاری این کمیته با برنامه توسعه ملل متحد برای دستیابی به حداکثر استفاده به نفع بخش برق سوریه ، از هماهنگی دولت سوریه با فعالیت های صلیب سرخ قدردانی کرد.

مدیر قطری برنامه توسعه ملل متحد نیز به حمایت گسترده این برنامه از نیروگاه های برق قبل از سال 2015 اشاره کرد، اما توضیح داد که این حمایت پس از محاصره سوریه و اعمال تحریم ها علیه این کشور کاهش یافته است. وی با اشاره به امکانات موجود، آمادگی کامل خود را برای بهبود وضعیت نیروگاه های برق اعلام کرد.

مهندس ادهم بلان، معاون وزیر برق در امور تحقیقات انرژی و کیفیت، مهندس عمر بریجاوی، مدیر عامل شرکت برق و مهندس نجوان خوری، معاون مدیر عامل شرکت برق در این دیدار حضور داشتند.