طوفان به محصولات کشاورزی در استان “طرطوس” خسارت وارد کرد

طرطوس – سانا

طوفانی که صبح امروز استان ساحلی “طرطوس” درنوردید خسارت قابل توجهی به محصولات زراعی، گلخانه ها و درختان میوه را وارد کرد.

دکتر حیدر شاهین، رئیس صندوق کاهش اثرات خشکسالی و بلایای طبیعی اداره کشاورزی طرطوس تصریح کرد: بر اثر شدت جریان هوا به درختان زیتون و برخی از درختان مخروطی و بادام خسارت زیادی وارد کرد و همچنین درختان زیادی را ریشه کن کرد.

وی تاکید کرد که پرسنل واحدهای کشاورزی در نقاط مختلف برای تعیین میزان خسارت اولیه شروع به کار کردند.