رئیس جمهور ایران: حضور سراسر شور و شعور مردم در انتخابات «نه بزرگ» به جبهه ضد بشری استکبار بود

تهران – سانا

رئیس جمهور ایران اعلام کرد: حضور سراسر شور و شعور مردم در انتخابات «نه بزرگ» به جبهه ضد بشری استکبار پس از ضرب‌شست تاریخی در فتنه سال قبل بود.

رئیس جمهور ایران افزود: بدخواهان ایران ، همه توان خود را بسیج کرده بودند، تا انتخابات ۱۱ اسفند بی‌رونق برگزار شود. حضور شما مردم فهیم و موقع‌شناس، «نه بزرگ» به جبهه ضدبشری استکبار و پنبه کردن رشته میلیاردها دلار هزینه‌کرد آنها برای طراحی و اجرای این سناریوی مزورانه بود.