کمیته اقتصادی سوریه برای تسهیل ورود محصولات کشاورزی به بازارهای خارجی پیشنهاداتی ارائه داد

دمشق – سانا

کمیته اقتصادی هیات وزیران سوریه در نشستی به بررسی وضعیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، موانع ورود این محصولات به بازارهای خارجی و راهکارهای افزایش صادرات پرداخت.

این کمیته به منظور رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی سوریه، مجموعه ای از راه حل ها و پیشنهادات را ارائه داد.

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر کشورمان با پیشنهادات این کمیته موافقت کرد و وزارت کشاورزی را موظف کرد تا با همکاری سایر نهادهای ذیربط، این پیشنهادات را برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی اجرا کند.

برخی از این پیشنهادات شامل موارد زیر است:

 -همکاری با وزارتخانه های دارایی و برق برای بررسی امکان اعطای وام به تاسیسات ذخیره سازی و سردخانه، کارگاه های میوه و سبزیجات برای نصب سیستم های انرژی تجدیدپذیر.

-همکاری با وزارت حمل و نقل برای صدور مجوز تا 30 سپتامبر 2024 که به کامیون های یخچال دار عربی اجازه می دهد تا در سوریه بارگیری کنند و به هر کشوری که صادرکننده مایل است بار خود را حمل کنند، صرف نظر از کشور مبدا و منشاء کامیون.

-اجازه ورود کامیون های یخچال دار خالی غیر سوری به خاک سوریه برای بارگیری محصولات کشاورزی فقط در زمان های اوج تولید.

-همکاری وزارت کشاورزی با بانک مرکزی سوریه برای صدور مصوبات لازم برای افزایش دوره بازپرداخت صادرات میوه و سبزیجات از 30 روز به 60 روز و افزایش مهلت ارائه نسخه دوم اظهارنامه گمرکی به یک ماه.

-همکاری وزارت کشاورزی با وزارت اقتصاد و تجارت خارجی برای ارائه حمایت مستقیم از حمل و نقل توسط سازمان حمایت و توسعه تولید داخلی و صادرات.

-همکاری وزارتخانه های دارایی، حمل و نقل، اتحادیه اتاق های کشاورزی سوریه و اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه برای تاسیس یک شرکت با سرمایه گذاری مشترک برای خرید کشتی “RORO”.