تقویت همکاری های صنعتی بین سوریه و هند محور گفتگوهای سفیر هند در اتاق صنعت دمشق و حومه آن 

دمشق-سانا

غزوان المصری، رئیس اتاق صنایع دمشق و حومه آن و تعدادی از اعضای هیئت رئیس اتاق با دکتر ارشاد احمد، سفیر هند در دمشق در مورد جنبه های همکاری اقتصادی مشترک و راه های بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی دو کشور گفتگو کردند.

در این دیدار زمینه های همکاری در بخش صنایع پتروشیمی، شبکه سازی بین تجار و شرکت ها بین دو طرف، بهره مندی از تجربیات هند در بخش مهندسی، داروسازی و صنایع غذایی و بهره مندی از تجربیات هند در زمینه نرم افزار، صنایع مکانیکی و صنایع غذایی و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سفیر هند در دمشق با تاکید بر تمایل کشورش برای تقویت روابط همکاری مشترک با سوریه در زمینه‌ های مختلف، به اهمیت نشست‌ های برای تقویت همکاری‌ های مشترک بین اتحادیه‌ های صنایع و اتاق‌ های بازرگانی دو کشور برای باز کردن کانال‌های ارتباطی و گفتگوها، اشاره کرد.

به نوبه خود، رئیس اتاق صنایع دمشق بر اهمیت تقویت چارچوب همکاری های مشترک اقتصادی، تجاری و صنعتی بین سوریه و هند، اهمیت بخش تجاری هند و فرصت های سرمایه گذاری موجود در بازار سوریه و امکان بهره مندی از تجربیات و توانمندی های صنعتی هند در بخش های مختلف تولیدی تاکید کرد.