نخست وزیر خطاب به سفیر امارات: تقویت همکاری های دوجانبه و گشودن افق های جدید در تعدادی از بخش های حیاتی

دمشق-سانا

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر امروز با حسن احمد الشحی، سفیر امارات متحده عربی در دمشق دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار که با حضور دکتر قیس خضر دبیرکل ریاست شورای وزیران و مشاور عبدالحکیم النعیمی یکی از اعضای هیئت امارات متحده عربی برگزار شد، بر عمق روابط متمایز تاریخی دو کشور و ملت برادر و ضرورت تقویت آنها برای ارتقای همکاری های دوجانبه و گشودن افق های جدید برای آن در تعدادی از بخش های حیاتی تاکید کردند.

نخست وزیر اقدامات دولت را برای احیای بخش اقتصادی تشریح کرد، به ویژه که این امر بر استاندارد زندگی شهروندان تأثیر می گذارد.

وی همچنین با اشاره به پتانسیل های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی سوریه، فرصت های سرمایه گذاری گسترده و نیروی کار ماهر گفت: نقاط مشترک بسیاری وجود دارد که دو طرف می توانند از طریق آنها به فعالیت مشترک کنند، از جمله مدیریت، حاکمیت و انتقال تجربیات دو طرف در چندین بخش را آغاز کنند.

عرنوس از حمایت امارات متحده عربی در کنار مردم سوریه در مقابله با فاجعه زلزله و ارائه کمک های بشردوستانه و امدادی به آسیب دیدگان قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم سوریه مواضع برادران و دوستانی را که پشتیبان و کمک واقعی در مقابله با عواقب زلزله بودند، فراموش نخواهند کرد.

به نوبه خود، سفیر امارات تمایل خود را برای بهبود همکاری های دوجانبه و توسعه روابط تاریخی به نفع دو کشور برادر ابراز کرد.

وی بر امکان همکاری در زمینه‌ های محیط‌ زیست، آب و سایر زمینه‌ها که در خدمت منافع مشترک دو کشور و ملت‌های برادر است، تاکید کرد.