بهداشت جهانی: تجاوز اسرائیل به نوار غزه باعث تخریب بی‌سابقه زیرساخت‌ها شد

قدس اشغالی -سانا

سازمان بهداشت جهانی تا;ید کرد که تجاوز مداوم اسرائیل به نوار غزه برای روز 142 باعث “تخریب بی سابقه” زیرساخت های نوار شده است .

طارق جاسارویچ سخنگوی این سازمان در بیانیه ای گفت: بین 70 تا 80 درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و تأسیسات آبی ویران شده یا به شدت آسیب دیده است.»

جاسارویچ افزود: تعمیر زیرساخت ها در این بخش، از جمله سیستم مراقبت های بهداشتی، دهه ها طول خواهد کشید با اشاره به اینکه آواربرداری و آواربرداری در غزه از 3 تا 12 سال زمان طول خواهد کشید.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بهداشت جهانی به اجرای برنامه عملیاتی خود برای حمایت از بیمارستان های غزه ادامه خواهد داد.