بررسی راه های فعال سازی همکاری های اقتصادی حلب و شهرهای یونان

حلب-سانا

رؤسا و نمایندگان اتاق های صنعت، گردشگری و بازرگانی حلب با نیکولاس پروتوناریوس کاردار سفارت یونان در دمشق، راه های همکاری اقتصادی حلب و شهرهای یونان و سازوکار ارتقای آن را مورد بررسی قرار دادند.

مهندس فارس الشهابی رئیس اتاق صنعت حلب با اشاره به اهمیت این نشست از نظر تبادل نظر و تفکرات با هدف افزایش زمینه های همکاری اقتصادی در همه زمینه ها و فعال کردن شورای بازرگانان سوری-یونانی خواستار تبادل دیدارها، هیئت های اقتصادی و تجریبات برای غلبه بر موانع و گشودن افق های گسترده تر همکاری مشترک بین دو کشور دوست، شد.

پروتوناریوس به نوبه خود با ابراز خوشحالی از سفر به حلب و دیدار با نمایندگان فعالیت های اقتصادی، از تجار سوری برای مشارکت فعال در توسعه روابط اقتصادی در بحبوحه آمادگی سفارت یونان برای ارائه همه امکانات و حمایت ها به آنها دعوت کرد.

مهندس طلال خضیر، رئیس اتحادیه اتاق های گردشگری سوریه نیز به نوبه خود به تمایل اتحادیه برای بهره مندی از تجربه یونان در زمینه آموزش مربیان متخصص برای جبران کمبود پرسنل گردشگری در حلب، چراکه یونان یک کشور گردشگری است و تجربه زیادی در این زمینه دارد، اشاره کرد.

شاهد أيضاً

سلامی: عملیات ما بسیار دقیق و محدود بود و می‌توانستیم عملیات گسترده‌ای را انجام دهیم، ولی اهداف مشخصی را شناسایی کردیم و مواضع را که نقطه شروع هدف قرار دادن کنسولگری ما در سوریه بود، هدف قرار دادیم