با مشارکت 50 جوان از سوریه و روسیه.. آغاز فعالیت‌های همایش جوانان سوریه-روسیه

الاذقیه – سانا

با حضور 50 جوان از سوریه و روسیه، جشنواره جوانان سوریه – روسیه در شهر الاذقیه آغاز شد.

این همایش هسته ‌ای را برای دیگر دیدارها و همایش ها تشکیل داد که  به تقویت نقش جوانان در تصمیم‌گیری و پیشرفت جوامعشان و تقویت ارزش‌های انسانی و ملی و ایجاد تغییر مثبت و به دست آوردن یک آینده بهتر کمک کند.

موضوعات متنوعی از جمله نقش رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی در انتقال خبر و تأثیر آن بر فکر جوانان و گرایش‌هایشان، به‌ویژه در شرایط کنونی و مفاهیم شهروندی، وفاداری و هویت و واهمیت خانواده برای ساخت انسان تعادل‌یافته و جامعه‌ سالم و یکپارچه در این همایش مورد بررسی می شوند.

دکتر دارین سلیمان رئیس اتحاد دانشجویان سوریه بیان کرد که این همایش فرصت مهمی برای تقویت روابط همکاری و دوستی بین سوریه و روسیه و تبادل تجربیات و ایده‌ها به حساب می آید.